OM OSS

 

Ekerö Brygghus AB är ett samgående mellan Adelsö Bryggeri och Northern Exposure. Tillsammans har vi över ett decennium av erfarenhet att brygga god hantverksöl. Ekerö Brygghus möjliggör större effektivitet i produktionen samt tillåter oss att utveckla en stark och varierad varumärkesportfölj.VÅR VISION

 

Att befästa Ekerö som drivkraft inom svenskt hantverksöl genom att tillsammans bilda en modern produktionsanläggning baserad på sammanslagning av två lokala bryggerier.


Att skapa en stark och efterfrågad varumärkesportfölj som tilltalar och vänder sig mot en lokal, nationell och internationell marknad.

HÅLLBARHET


Att arbeta för en hållbar framtid är väsentligt idag om vi skall kunna lämna en hälsosam planet till kommande generationer.
Vi engagerar oss i en hållbar affärspraxis och som en del av detta arbete har vi valt att försvara två av FN’s utvecklingsmål.

Mål 5 - Jämställdhet


Bryggindustrien är generallt mansdominerad. Vi kommer att arbete för att främja jämställdhet och inkludering i branschen.


Mål 12 - Ansvarsfull konsumtion och produktion


Vi kommer att arbete för affärsmetoder som minskar konsumtion och negativ miljöpåverkan. Förpackningar kommer att vara ett primärt fokus med målet att minska transporten och öka återvinningen.